Pollekesland‎ > ‎

Organisatie

Grassroots democratie

Letsers vormen een letsgemeenschap waarin ieders bijdrage evenwaardig is. Elk lid heeft inspraak om onze vereniging mee vorm te geven. We moedigen elk individueel initiatief dat dient om letsers bij elkaar te brengen aan. Samen staan we aan de basis van maatschappelijke verandering.

Zonemeters en -peters

POLLEKESLAND telt letsers in 44 Antwerpse gemeenten. Om het lokale karakter van het letsen voor alle leden te bevorderen, is POLLEKESLAND sinds begin 2014 opgedeeld in 9 zones. In elke* zone coördineert een lokale zonemeter of -peter de groepswerking die bestaat uit groepsactiviteiten, instapmomenten, werving en promotie. Enerzijds creëren we zo meer samenhang tussen de letsers van een zelfde zone, anderzijds blijven we met zijn allen lid van de uitgestrekte LETS-groep POLLEKESLAND.
*Momenteel beschikken 4 zones over een zonemeter of -peter. Voor de andere 4 zones (Kalmthout - Essen - Wuustwezel - Stabroek - Kapellen, Wommelgem - Borsbeek - Ranst, Lint - Kontich - Hove - Edegem - Boechout - Mortsel, Boom - Niel - Schelle - Hemiksem - Aartselaar - Rumst) is er op dit ogenblik geen zonemeter of -peter.

Letsco's

Letsco's (voluit: letscontactpersonen) zijn letsers die de zonemeter of -peter helpen om de groepsdynamiek in de eigen zone (een cluster van 3 à 6 letsgemeenten) te bevorderen. Ze voeren specifieke deeltaken uit.

Kerngroep

Om de eigen letsgroepswerking van POLLEKESLAND te ondersteunen, voert een klein team van letsers specifieke taken uit op administratief vlak en/of op bestuursniveau.

a. Administratieve taken

Bestaan uit het bijhouden van de ledenlijst, de boekhouding, de moderatie van de mailinglijst en het beheer van eLAS (het online registratieplatform dat alle leden met elkaar in verbinding stelt).

b. Sturende taken

Een kleine kerngroep komt 3 à 4 keer per jaar samen om beslissingen te nemen die de werking van de letsgroep POLLEKESLAND verbeteren. De kerngroep behandelt vragen en klachten van individuele letsers, werkt oplossingen uit, stuurt bij, neemt nieuwe initiatieven en communiceert daarover met de eigen letsleden. Daarnaast staat de kerngroep in contact met andere Vlaamse letsgroepen en wisselt ze via die weg knowhow uit. De kerngroep neemt ook beslissingen over de interletsafspraken met de naburige letsgroepen LETS Antwerpen Stad en LETS Mechelen.