Pollekesland‎ > ‎

Interletsen

Onder impuls van de kerngroep heeft POLLEKESLAND op dit ogenblik interletsafspraken met de naburige letsgroepen LETS Antwerpen Stad en LETS Mechelen. Tussen POLLEKESLAND en deze 2 groepen is er dus vrij verkeer van vraag en aanbod. Het zorgt ervoor dat elke letser van één van de 3 groepen zijn vraag of aanbod kan delen met ruim 700 andere letsers in dezelfde regio. De ruilmunt in elk van deze letsgroepen is gebaseerd op tijd. Deze 3 letsgroepen hanteren allen dezelfde richtlijn* van 20 eenheden per uur. Omdat de ruilmunt in elk van deze 3 groepen dezelfde waarde heeft en omdat de 3 samenwerkende LETS-groepen gebruik maken van een gelijksoortig registratieplatform (eLAND en eLAS), kan een letser van de ene groep een letser van een andere groep gemakkelijk waarderen. Zodra een letser via zijn beveiligde letsaccount eenheden van zijn ruilmunt overschrijft naar de rekening van de andere letser, gebeurt de omschakeling van de ene naar de andere munt automatisch.

*Aangezien het om een richtlijn gaat, mogen 2 letsers die een transactie met mekaar aangaan daar in onderling overleg van afwijken.


Benaming van de ruilmunt in:
POLLEKESLAND: polleke (20 per uur)
LETS Antwerpen Stad: handje (20 per uur)
LETS Mechelen: blusser (20 per uur)