Pollekesland‎ > ‎

Historiek

1983: het ontstaan van LETS in Canada

Courtenay, British Columbia, Canada. Een kleine gemeenschap leeft van een houtvesterij, een militaire basis en toerisme. Op twee jaar tijd stort het toerisme in, wordt de boskap aan banden gelegd en verhuist de defensiebasis. De werkloosheid stijgt pijlsnel van minder dan 3% naar 60%.

"Wat te doen als ik geen geld meer heb om mijn buurman te betalen voor een autoreparatie, maar mijn koe geeft wel melk en mijn kip legt nog steeds eieren?" Noodgedwongen opnieuw ruilen! Maar dan wel volgens een handig systeem, uitgedokterd door Michael Linton.

En óf zijn idee gehoor vindt! Op tien jaar tijd verspreidt het zich van Canada naar Amerika, vliegt het over naar Australië en later Europa, waar het zich eerst nestelt in Engeland en Nederland (Amsterdam) om vervolgens in België te belanden. In Leuven om precies te zijn, in 1994.

1995: start LETS Antwerpen Provincie (sinds januari 2015 "POLLEKESLAND")

Op 1 juni 1995 ontstaat de tweede Vlaamse letskring in de provincie Antwerpen. Acht mensen beginnen met de bedoeling ervaring op te doen met een systeem waarin ze veel mogelijkheden aanvoelen, maar dat nog te veel met het gewone geldsysteem verwant lijkt. "Gewoonweg doen en zo leren wat we kunnen veranderen", denken we. Onmiddellijk veel handelen dus, steeds kijkend naar: hoe kan het beter?

Het is een leerzame tijd waarin we ontdekken dat er niet zozeer iets mis is met het systeem zelf, dan wel met de manier waarop we ermee omgaan. Als we LETS niet als geld willen ervaren, waarom spreken we dan nog in termen van "betalen" en "rekeningstand"? Waarom voel ik me dan slechter als mijn pollekesstand onder nul staat i.p.v. boven nul?

Het heeft veel te maken met het bewust afstappen van onze gewoonten uit het geldsysteem. Een concrete wijziging is het veranderen van het woord "cheque" in "waarderingsbon". Een term die spoedig door andere Vlaamse letskringen wordt overgenomen.

Een andere vraag van die beginnende groep is: kan LETS ook niet-lokaal? Aangezien we een behoorlijk eind van mekaar wonen, testen we ook dit meteen uit.

Het blijkt geen enkel bezwaar te zijn om voor bepaalde klusjes of verwennerijtjes ver te rijden, mits je over vervoer beschikt of daarbij beroep kan doen op een ander lid. Anderzijds is het handiger om uitwisselingen (strijken, scharreleitjes, boodschappen,…) te kunnen doen met mensen die vlakbij wonen. Beide zijn mogelijk én zinvol.

Einde maart 1996 openen we dan ons kringetje voor een ruimer publiek. Sindsdien groeit de groep nog steeds aan.

LETS Antwerpen Provincie en haar polleke

Letsers waarderen elkaar niet in euro's, wel met een waarderingseenheid die eigen is aan de groep. In onze groep heet die waarderingseenheid een polleke. Als richtlijn stellen we dat 20 pollekes gelijk is aan 1 uur werk, eender voor welke job. We spreken bewust van een richtlijn en géén regel. D.w.z. dat er doorgaans van afgeweken wordt. Immers, onderhandelen en waarderen doe je in het NU.
Sommige dingen kan je niet echt uitrekenen. En dat is ook niet de bedoeling. Want dan vergeet je dat het gaat om elkaar WAARDEREN! Pollekes zijn niet schaars, je hoeft dus niet krenterig te zijn. Dat geeft je de ruimte om de ander meer te geven dan de richtlijn, als je daar zin in hebt.

1998: Oprichting LETS Vlaanderen vzw

Er waren regelmatig contacten tussen een aantal trekkers uit verschillende letsgroepen. Zij wilden LETS doen groeien in Vlaanderen, leren van elkaar, geïnteresseerden informeren en begeleiden bij het oprichten van een letsgroep. In 1998 werd besloten tot het oprichten van een vzw. LETS Vlaanderen vzw wil het steunpunt zijn van en voor LETS-groepen én een exerpertisenetwerk van complementaire munten waar LETS een 'good practice' van is. De Raad van Beheer van LETS Vlaanderen zoekt mee naar oplossingen op vlak van een aantal LETS-problemen en wil voor LETS een steun zijn in ontwikkeling. Naast het 'droge' vergaderwerk (dat valt mee) bestaat nog zoiets als het jaarlijkse LETS-feest of een evenement waarin wordt getracht de leden van verschillende groepen bij elkaar te brengen om info en ervaringen uit te wisselen rond bepaalde thema's en workshops.

Tussen 2009 en 2013 had LETS Vlaanderen een professionele coördinator in dienst. Samen met bestuurders en vrijwilligers stond de coördinator mee in voor de ondersteuning en uitbreiding van LETS in Vlaanderen. Momenteel is dat niet meer zo en draait de vereniging zoals voorheen volledig op vrijwilligerswerk. Meer info vind je op http://letsvlaanderen.be.

2006: Van papieren naar digitale ruilmunt

Bij de opstart van onze groep worden er papieren waarderingsbons gebruikt. Het afgesproken getal pollekes noteer je op een waarderingsbon (een soort cheque) die je aan de ander geeft. De ontvanger bezorgt de bon aan het secretariaat. Hier wordt de "pollekesbalans" bijgehouden. Onze waarderingsbons hebben geen geldwaarde, maar we moeten ze wel kunnen ‘boeken’, bij manier van spreken. De volledige administratie wordt centraal bijgehouden in MS Access.

In 2006 stappen we over op het online-platform MARVA (Module voor Aanmaak en Registratie van Vraag en Aanbod). Dit werd ontwikkeld door letsers van LETS Antwerpen Stad met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Vanaf nu kunnen leden elkaar vinden en waarderen via de computer. Ook de volledige ledenadministratie staat nu (uiteraard beveiligd) online, waardoor we deze van op verschillende plaatsen kunnen bijwerken.

2010: Introductie van eLAS

In 2010 stappen we over op het onlineregistratieplatform eLAS (electronic LETS Administration System). Dit systeem bouwt verder op MARVA en werd ontwikkeld door Guy Van Sanden van LETS Geel. Met dit systeem kunnen we als het ware 'deuren openzetten' naar ander letsgroepen die eLAS gebruiken. Zo kunnen onze leden gemakkelijk letsen met leden van LETS Mechelen en LETS Antwerpen Stad en Antwerpen Binnenstad. De papieren waarderingsbons worden intussen nog amper gebruikt, we kunnen dus spreken van een digitale ruilmunt.

2010: LAP groeit en wordt een lappendeken

Onze letsgroep is met ruim 300 leden in 45 Antwerpse gemeenten behoorlijk groot. Hij strekt zich uit van Essen tot Bonheiden en van Bornem tot Herentals. Daardoor is de anonimiteit binnen onze groep groot en is het moeilijker je betrokken te voelen bij letsers die op 10 km en verder van je woonplaats wonen. Hoe belangrijk het is om mekaar te ontmoeten, merk je wanneer je aan het letsen gaat met iemand die je niet kent. Terwijl je je ook geremd kan voelen om de eerste stap te zetten omdat de meeste groepsleden vreemden voor je zijn. Net de betrokkenheid willen we graag stimuleren.
Om de onderlinge samenhorigheid te bevorderen willen we het allemaal wat meer behapbaar maken. We hebben ons hierbij een beetje laten inspireren door de lokale dynamiek die ontstaan is in de subgroepen Kalmthout en Klein-Brabant.
En dus verdelen we LAP in een 10-tal zones, clusters van gemeenten die samen voldoende letsers bevatten om een leefbare subgroep te vormen.

2014: Introductie zonemeters en -peters en hun letsco's (i.s.m. V+ Antwerpen)

In het voorjaar van 2013 houdt de kerngroep van LAP een verkennend gesprek met enkele medewerkers van Vormingplus Antwerpen over een mogelijke samenwerking. Eind juni van dat jaar doen we een oproep onder onze leden: "Wie wil in elke cluster van gemeenten het zonemeterschap opnemen om het groepsgevoel lokaal te versterken?" Begin september 2013 houden we onze eerste zonemetervergadering in de lokalen van Vormingplus. V+ heeft ervaring met groepsprocessen en begeleidt ons in de vorming van 'gewone' letsers die de taak van coördinator in hun respectievelijke zone op zich willen nemen. Gaandeweg verwerven we samen inzicht in de werking van LAP en de voorwaarden voor het op gang brengen van de nodige dynamiek in de eigen letssubgroep. Dankzij de middelen die V+ en de Provincie Antwerpen ter beschikking stellen, verwerven we een eigen promokoffer, helemaal op maat van pollekesland.be gemaakt. Daarmee kunnen we onze groep een gezicht geven op infobeurzen e.d.

2015: Creatie van deze website

Met de aansluiting van enkele beslagen IT-ers in onze letsgroep groeit de hoop dat zij ons op termijn zullen helpen met het bouwen van een eigen website. Bijna alle andere Vlaamse letsgroepen beschikken over een website, maar LAP moet het al jaren zonder stellen. In tijden van voortschrijdende digitalisering voelt dat aan als een anachronisme en dringt zich de behoefte aan een website meer dan ooit op. Op zeker ogenblik is het dan zo ver. Tijdens een voorbereidende kernvergadering begin 2014 met de knappe koppen die de structuur van onze website zullen uitbouwen, leggen we ons verlanglijstje voor. Vervolgens gaan we met een klein team aan de slag. Het resultaat van dat proces is deze website pollekesland.be.

Naamswijziging van LAP naar POLLEKESLAND

We besluiten naar aanleiding van de creatie van onze website onze letsgroep om te dopen van LAP naar POLLEKESLAND. Waar de meeste andere Vlaamse letsgroepen de naam dragen van de stad of gemeente die er het middelpunt van vormt, is onze letsgroep zo uitgestrekt dat hij niet naar één gemeente in het bijzonder te vernoemen valt. Pollekesland geeft beter de hele regio weer waarin we het polleke als ruilmunt gebruiken bij het letsen.