Welkom

Heb jij spullen die je graag met anderen wil delen?

Ben jij vaardig in dingen waarmee je anderen kan helpen?

Heb je zelf hulp nodig bij een karwei of mis je dat stuk gereedschap dat je eenmalig wil gebruiken?

Smeed je graag nieuwe vriendschapsbanden?

Vind jij ook dat niet alles in geld uitgedrukt kan worden?


Dan ben je bij onze LETS-groep POLLEKESLAND* aan het juiste adres. Sluit je aan en bouw mee aan ons lokaal netwerk om goederen en diensten uit te wisselen.


Onze werking steunt op 3 pijlers: economisch, ecologisch en sociaal. Hoewel elk lid andere klemtonen legt, zijn ze alle drie van belang. Letsen stelt ons in staat een zeker comfort te behouden of te verwerven dat via financiële weg niet altijd mogelijk zou zijn. Tegelijkertijd trekken we de kaart van de duurzaamheid omdat we ook zorg willen dragen voor wie na ons komt. En letsers zijn bij uitstek mensen die graag netwerken. Zo ondersteunen en helpen we mekaar in het zoeken naar een nieuwe levenswijze die meer vervullend is. Samen realiseren we een samenleving die meer aansluit bij onze droom: meer bewust omgaan met energie, middelen en mekaar. Daarin groeien we stap-voor-stap.

Benieuwd hoe letsen zich in de praktijk vertaalt? Neem dan eens een kijkje op de pagina met onze kieslijst met vraag en aanbod. Ongetwijfeld kan je na het lezen van deze talloze voorbeelden je eigen lijstje met vraag en aanbod samenstellen.

Meer info over L.E.T.S. (Local Exchange and Trading System) vind je in ons huisreglement (letswijzer).


* POLLEKESLAND heette tot eind 2014 LAP ofwel LETS Antwerpen Provincie. Onze LETS-groep verenigt letsers uit 44 Antwerpse gemeenten . Onze ruilmunt noemen we 'polleke', vandaar de naam van deze site en onze LETS-groep. Om het letsen wat lokaler te maken, hebben we POLLEKESLAND opgedeeld in zones (clusters van 3 à 6 gemeenten). In elke zone (subgroep) coördineert een zonemeter of zonepeter de lokale groepsactiviteiten. Wil je lid worden van onze LETS-groep POLLEKESLAND? Stuur dan een mailtje naar de zonemeter of -peter die de contactpersoon is voor jouw gemeente. Hieronder zie je een groen grondplan van onze groep. Scroll met je cursor over de gemeente waar je woont. Rechtsboven verschijnt het mailadres van je contactpersoon. Via de knop 'Mijn gemeente' krijg je het kaartje te zien met het aantal leden per gemeente.


Staat de gemeente waar je woont niet op het onderstaande kaartje en woon je toch in de provincie Antwerpen? Misschien bevindt jouw gemeente zich dan in één van de 6 overige Antwerpse LETS-groepen (m.n. Tijdbank Antwerpen Stad, LETS Burcht-Zwijndrecht, LETS Mechelen, LETS Zandland, LETS Turnhout, LETS Heist-o/d-Berg). Surf naar www.letsvlaanderen.be voor meer info.

Beweeg de cursor over het plannetje en ontdek op welk e-mailadres je meer info kunt vragen over letsen in jouw gemeente. Als je mailt naar dat e-mailadres, kom je terecht bij jouw lokale contactpersoon voor onze LETS-groep POLLEKESLAND.


> Voor algemene informatie/vragen/opmerkingen over onze letsgroep mail je naar ons secretariaat info@pollekesland.be